dimecres, 12 de novembre de 2014

Mª PILAR IBERN "GAVINA" a ECOREUS

Contem amb la presència de Mª Pilar Ibern"Gavina" a ECOREUS
Dissabte 29 de novembre a les 16,00h.


Amb la xerrada:
La farmaciola de tardor
Amb consells senzills aprendrem quins son els aliments, i complements més adequats en aquestes estacions, quines son les millors coccions, les espècies més terapèutiques per prevenir refredats, i dolències típiques del fred i la humitat. Els embolcalls i tractaments casolans amb ingredients a l’abast també hi tindran el seu espai. La natura es sàvia i ens dona els ingredients adequats a cada estació anem a descobrir-los!​


Pilar Ibern García , coneguda més bé com a Gavina, neix el 1964 a Mataró. El 1983 s'endinsa en el món de l'higienisme, el naturisme i la seva filosofia de vida. Descobreix la capacitat medicinal dels aliments
guarint-se a sí mateixa. Els seus estudis artístics l'influenciaren molt a la manera que enfocaria més tard el seu talent creatiu a la cuina. Començà, doncs, amb únicament 20 anys a dedicar-se plenament i
professionalment a l'art gastronòmic. És a partir d'aquí que difongué l'alimentació vegetariana en els seus tallers, seminaris, articles i publicacions en diferents indrets del país.
En la actualitat difon el seu amor per la cuina en diversos mitjans de comunicació: radio, premsa, televisió...
S'ha de dir, però, que on més podem veure aquesta capacitat de despertar el amor a la cuina
es in situ envoltada del seus alumnes, en les seves classes de cuina, al Cullerot la Cuina de Gavina i en diferents indrets de Catalunya, i en els seus assessoraments nutricionals.
Guardonada 3 vegades amb el premi Gourmand cookbook ara amb el seu darrer llibre 
“Las 69 recetas más afrodisíaques de la cuina vegetariana”


Contamos con la presencia de Mª Pilar Ibern "Gavina" en ECOREUS 

Sábado 29 de noviembre a las 16,00 h. 

Con la charla: El botiquín de otoño Con sencillos consejos aprenderemos cuales son los alimentos, y complementos más adecuados en estas estaciones, cuáles son las mejores cocciones, las especies más terapéuticas para prevenir resfriados, y dolencias típicas del frío y la humedad. Los envoltorios y tratamientos caseros con ingredientes al alcance también tendrán su espacio. La naturaleza se sabia y nos da los ingredientes adecuados en cada estación vamos a descubrirlos! 


Pilar Ibern García, conocida más bien como Gavina, nace en 1964 en Mataró. En 1983 se adentra en el mundo del higienismo, el naturismo y su filosofía de vida. Descubre la capacidad medicinal de los alimentos curándose a sí misma. Sus estudios artísticos del influenciaron mucho a la forma que enfocaría más tarde su talento creativo en la cocina. Empezó, pues, con únicamente 20 años a dedicarse plenamente y profesionalmente al arte gastronómico. Es a partir de aquí que difundió la alimentación vegetariana en sus talleres, seminarios, artículos y publicaciones en diferentes lugares del país. 

En la actualidad difunde su amor por la cocina en diversos medios de comunicación: radio, prensa, televisión ... 

Hay que decir, sin embargo, que donde más podemos ver esta capacidad de despertar el amor en la cocina, in situ rodeada de sus alumnos, en sus clases de cocina, el "Cullerot" la Cocina de Gavina y en diferentes lugares de Cataluña, y en sus asesoramientos nutricionales. 

Galardonada 3 veces con el premio Gourmand cookbook ahora con su último libro 

"Las 69 recetas más afrodisíacas de la cocina vegetariana"


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada