dimarts, 20 d’octubre de 2015

II Jornades de Bioconstrucció, EcoReus 2015Ja estem preparant les
II JORNADES DE BIOCONSTRUCCIÓ.
Que es celebren dins del marc de la Fira ECOREUS 2015, els dies 27,28 i 29 de novembre.


Aquestes jornades i altres activitats que es programaràn a EcoReus.Li donen, un caràcter a la Fira, únic. Convertint-la en un esdeveniment, no només de mostra de producte, sinó de continguts. EcoReus és una Fira on es poden trobar activitats familiars, apropar a la salut natural al públic neòfit, però també vers al públic més especialitzat.II JORNADES DE BIOCONSTRUCCIÓ.
La necessitat de canviar la manera de fer, de construir adaptant materials mes conseqüents amb el ser humà, amb menys tòxics, i sobre tot transpirables, amb materials que es troben a tot arreu, i que , de fet són els tradicionals.  Però,  per rebaixar els costos es van de introduir els artificials, que comporten avui en dia un munt de problemes i els més coneguts  són els relacionats amb la salut.

Aquestes ponències estaran repartides als diferents dies de la fira 
i es tractaràn  els següents temes:

· Cóm aplicar la geologia per a iniciar una construcció amb un terreny, pautes a seguir, diferents tipus de terrenys. On construir i a on no.

· La construcció amb canya, una bona opció de un material molt extens a les nostres contrades i molt malt aprofitat.

· La importància del tractament a la fusta amb materials naturals que a vegades per no saber acaben ficant qualsevol cosa.

· Cóm aplicar l'astrologia, les llunes, la influencia a la agricultura i la construcció, el tallar els arbres et...

· Els marges de pedra, cóm es construeix, i com a material barat i tipic de les nostres contrades, exemples et..

· Les idees bàsiques per fer del nostre habitatge que sigui més saludable.

· Una reflexió important cap on va la bioconstrució.......

· Cóm adaptar vivendes i llocs de treball tant nous  com de fa temps, per tenir una vivenda lliure de tòxics electromagnètics, tant de camps elèctrics i alternatives al wifi et, aplicacions i trucs per al dia a dia.

Ponències

Joaquim Roset Piñol  «Geologia aplicada a la construcció»
Xavier Boltà  Cúpula de canya (Les Planes Nulles)
Carles Labèrnia  «Els tractaments a la fusta»
Jordi Abelló  "L'astrologia aplicada a la terra i el medi ambient"
Neus Borrell Cedó  « Els marges de pedra»
Núria Valldeneu  "Idees bàsiques per fer el teu habitatge més saludable".
Josep Antón Amat Roige «Cap a on va la Bioconstrucció»
Joan Carles López Sancho «Radiacions: Accions per adaptar les vivendes i oficines al segle XXI»


Ya estamos preparando las
II JORNADAS DE BIOCONSTRUCCIÓN.
Que se celebran en el marco de la Feria ECOREUS 2015, los días 27,28 y 29 de noviembre.

Estas jornadas y otras actividades que se programan en EcoReus. Le dan un carácter en la Feria, único. Convirtiéndola en un evento, no sólo de muestra de producto, sino de contenidos. EcoReus es una Feria donde se pueden encontrar actividades familiares, acercar a la salud natural al público neófito, pero también hacia el público más especializado.

II JORNADAS DE BIOCONSTRUCCIÓN.
La necesidad de cambiar la manera de hacer, de construir adaptando materiales mas consecuentes con el ser humano, con menos tóxicos, y sobre todo transpirables, con materiales que se encuentran en todas partes, y que, de hecho son los tradicionales. Sin embargo, para rebajar los costes se van de introducir los artificiales, que conllevan hoy en día un montón de problemas y los más conocidos son los relacionados con la salud.

Estas ponencias estarán repartidas en los diferentes días de la feria
y se tratarán los siguientes temas:

· ¿Cómo aplicar la geología para iniciar una construcción con un terreno, pautas a seguir, diferentes tipos de terrenos. Donde construir y dónde no.

· La construcción con caña, una buena opción de un material muy extenso
en nuestra región y muy malta aprovechado.

· La importancia del tratamiento a la madera con materiales naturales que a veces por no saber acaban metiendo cualquier cosa.

· ¿Cómo aplicar la astrología, las lunas, la influencia en la agricultura y la construcción, el cortar los árboles te ...

· Los márgenes de piedra, cómo se construye, y como material barato y típico de nuestra región,
ejemplos te ..

· Las ideas básicas para hacer de nuestra vivienda que sea más saludable.

· Una reflexión importante hacia dónde va la bioconstrució .......

· Cómo adaptar viviendas y lugares de trabajo tanto nuevos como hace tiempo, para tener una vivienda libre de tóxicos electromagnéticos, tanto de campos eléctricos y alternativas al
wifi te, aplicaciones y trucos para el día a día.

Ponencias

Joaquín Roset Piñol «Geología aplicada a la construcción»
Xavier Boltà Cúpula de caña (Les Planes Nulles)
Carlos Labèrnia «Los tratamientos a la madera»
Jordi Abelló "La astrología aplicada a la tierra y el medio ambiente"
Nieves Borrell Cedó «Los márgenes de piedra»
Nuria Valldeneu "Ideas básicas para hacer tu vivienda más saludable".
José Antón Amat Roige «Hacia donde va la Bioconstrucción»
Juan Carlos López Sancho «Radiaciones: Acciones para adaptar las viviendas y oficinas en el siglo XXI»


Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada