ECOREUS

La Fira EcoReus sorgeix de la necessitat i interès social creixent per la ecologia, salut natural i sostenibilitat.
Ara és un moment de crisi social en els seus fonaments, i d’esmenar errors(sobretot ecològics) del passat. La societat, en general està més sensibilitzada a la tornada a la natura i incorporar en el seu dia a dia els aliments de consum ecològic i portar una vida sana i feliç.
Considerem necessaris aquest tipus d’esdeveniments participatius a la nostra ciutat.  Positius per la sensibilització ecològica, sostenibilitat i difusió de la vida saludable.


La Fira EcoReus no és només una fira on es mostren empreses. És un esdeveniment participatiu i de divulgació cultural. Vertebrant-se amb la exposició d’empreses i productes, tallers participatius, conferències, audiovisuals i ponències. Amb un caire festiu i sense oblidar al futur: el públic infantil.

Des de EcoReus volem:
· Promoure el consum responsable i la sostenibilitat
· Donar a conèixer les polítiques de reciclatge, tractament de residus, sostenibilitat i foment de les energies renovables, per part de les institucions.
· Promoure alternatives per una vida sana i equilibrada.
· Sensibilització pel consum ecològic
· Propostes d'alternatives sanes en l'alimentació i hàbits de consum
· Promoure la sensibilització ecològica i hàbits positius en els nens
· Donar a conèixer eines per a un hàbitat saludable
· Promoció de l'agricultura ecològica i la bioconstrucció
· Donar a conèixer alternatives energètiques (Cuines solars, etc)
· Donar a conèixer associacions sense ànim de lucre, ONG i altres entitats que realitzen la seva tasca solidària, ecològica i de sensibilització al públic en general
· Promocionar l'artesà que utilitza matèria primera natural i sostenible.

La Feria EcoReus surge de la necesidad e interés social creciente por la ecología , salud natural y sostenibilidad .
Ahora es un momento de crisis social en sus fundamentos , y subsanar errores (sobre todo ecológicos ) del pasado. La sociedad , en general está más sensibilizada a la vuelta a la naturaleza e incorporar en su día a día los alimentos de consumo ecológico y llevar una vida sana y feliz .
Consideramos necesarios este tipo de eventos participativos en nuestra ciudad . Positivos para la sensibilización ecológica , sostenibilidad y difusión de la vida saludable .

La Feria EcoReus no es sólo una feria donde se muestran empresas . Es un evento participativo y de divulgación cultural . Vertebrándose con la exposición de empresas y productos , talleres participativos , conferencias , audiovisuales y ponencias . Con un carácter festivo y sin olvidar el futuro : el público infantil .

Desde EcoReus queremos :
· Promover el consumo responsable y la sostenibilidad
· Dar a conocer las políticas de reciclaje , tratamiento de residuos , sostenibilidad y fomento de las energías renovables , por parte de las instituciones .
Promover alternativas para una vida sana y equilibrada .
· Sensibilización por el consumo ecológico
· Propuestas de alternativas sanas en la alimentación y hábitos de consumo
· Promover la sensibilización ecológica y hábitos positivos en los niños
· Dar a conocer herramientas para un hábitat saludable
· Promoción de la agricultura ecológica y la bioconstrucción
· Dar a conocer alternativas energéticas ( Cocinas solares, etc )
· Dar a conocer asociaciones sin ánimo de lucro , ONG y otras entidades que realizan su labor solidaria , ecológica y de sensibilización al público en general
· Promocionar el artesano que utiliza materia prima natural y sostenible .

1 comentari: